სერვისული მომსახურება

12-დან 36-მდე

მოწყობილობების საგარანტიო ვადა

მოწყობილობების საგარანტიო ვადა

კომპანია Ordamed გთავაზობთ 12 თვიდან 36 თვემდე გარანტიას მოწყობილობებისათვის. საგარანტიო მომსახურების პერიოდში ფირმის სპეციალისტები უფასო კონსულტაციებს ატარებენ მიწოდებული სამედიცინო ტექნიკის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

სამედიცინო ტექნიკის მონტაჟი და ინსტალაცია

საუკეთესო ტექნიკური ინჟინრები ხარისხიანად, მოთხოვნათა შესაბამისად დააყენებენ და გამართავენ სამედიცინო მოწყობილობას.

ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლი

აუცილებელი პერიოდულობით, კონტროლის ტექნოლოგიით ვაკონტროლებთ სამედიცინო მოწყობილობის ტექნიკურ მდგომარეობას.

სამედიცინო ტექნიკის შეკეთება

აუცილებლობის შემთხვევაში სამედიცინო მოწყობილობას ჩავუტარებთ ნებისმიერი სირთულის რემონტს, როგორც ექსპლუატაციის ადგილას, ასევე საკუთარ სერვისში

მაკომპლექტებლების გაყიდვა სამედიცინო ტექნიკისთვის

ჩვენი კომპანია ახდენს, სერტიფიცირებული სამედიცინო ტექნიკის მიმდინარე რემონტის ჩასატარებლად აუცილებელი სათადარიგო ნაწილების მიწოდებას.

ონლაინ მაღაზია

გარანტიის შემდგომი მომსახურება

საგარანტიო ვადის დასრულების შემდეგ კომპანია Ordamed თავის კლიენტებს სთავაზობს გარანტიის შემდგომ მომსახურებას. გარანტიის შემდგომი მომსახურების ორი სახით არის შესაძლებელი:

ხელშეკრულება არასაგარანტიო პერიოდში სერვისით მომსახურებაზე განზაზღვრული ვადით

1 წელი, შემდგომი გაგრძელების შესაძლებლობით

ხელშეკრულება ერთჯერად შეკეთებასა და სერვისულ მომსახურებაზე

შემოთავაზებული ვარიანტებიდან თითოეულს თავისი უპირატესობა აქვს. განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში გარანტიის შემდგომი მომსახურების ხელშეკრულება კომპანიის Ordamed კლიენტებს შესაძლებლობას აძლევს, დარწმუნებლნი იყვნენ, რომ რთული მოწყობილობა საგარანტიო ვადის ამოწურვის შემდეგაც გამართულად იმუშავებს.

განაცხადის გაგზავნა მომსახურებაზე

სერვისის მახასიათებლები

გეგმიური ტექნიკური მომსახურება წელიწადში ორჯერ.

სამედიცინო აპარატურის გამართულობის პროფილაქტიკისა და პროგნოზირების მიზნით

სერვისული მომსახურების წინასწარი დაგეგმვა

შესაძლებლობას აძლევს კომპანიის Ordamed სპეციალისტებს, შექმნან სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების  რეზერვი ტერიტორიულად ახლოს განლაგებულ საწყობებში და წინასწარ გაანაწილონ სპეციალისტების დატვირთვა რეგიონების მიხედვით.

მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში

რემონტის შესახებ განაცხადი ჩვენთვის პრიორიტეტულია ერთჯერად რემონტის მოთხოვნასთან შედარებით

შემდეგი განყოფილება

წარმოება

ონლაინ მაღაზია

სამედიცინო არღჭურვილობისა და სახარჯი მასალების კატალოგი

დაგვიკავშირდით

ღილაკზე დაწკაპუნებით < გაგზავნა> თქვენ ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ჩვენი კომპანიის ბაზისასთვის

Georgia

+995 574 92 22 26

დაგვიკავშირდით ნებისმიერი ოპერატორიდან

info@ordamed.ge

У вас пока еще
нет заказов

Вы можете добавлять в корзину и оплачивать все расходные материалы медицинского оборудования